نوشته‌ها

قبرها در گنج یابی و دفینه یابی

قبرهای گبری

/
قبرهای گبری در چه نواحی قرار دارند؟ قبرهای گبری معمولا در نقاط بلند و روبه در…
قبرها در گنج یابی و دفینه یابی

قبرها در گنج یابی و دفینه یابی

/
قبرها در گنج یابی ؛  قبرهای حفره‌ای ساده قبرها در گنج یابی شکل ه…
قبرشناسی در علم دفینه یابی

قبرشناسی در علم دفینه یابی

/
قبرشناسی در گنج یابی قبرشناسی بسیاری از مردم عقیده دارند که قبرستان…