نوشته‌ها

نحوه تشخیص تپه های گنج دار

نحوه تشخیص تپه های گنج دار

/
نحوه تشخیص تپه های گنج دار نحوه تشخیص تپه های گنج دار ؛ برخی از تپه…
محل گنج

چگونه محل گنج را تشخیص بدهیم

/
چگونه محل گنج را تشخیص بدهیم از دیگر نشانه های محل گنج سنگ چین یا…
نقشه گنج

پازل علائم

/
پازل علائم به چه صورتی است پازل علائم ، عزیزان کار گنج یابی به تمرک…
منطبق نمودن

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

/
منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه منطقه مورد کاوش در گنجیابی منطبق ن…