نوشته‌ها

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

/
چگونه باید نشانه های دفینه رو رمزگشایی کرد رمزگشایی نشانه دفینه ، بهت…
نشانه شمشیر

نشانه شمشیر در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه شمشیر در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه شمشی…