نوشته‌ها

نشانه V ( وی) در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه V ( وی) در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه V  به معنا پنج است : باید به سمت نوک تیز نشانه V وی 5 قدم ح…