نوشته‌ها

حکاکی های مربع و مستطیلی

حکاکی های مربع و مستطیلی (جوغن مربعی و مستطیلی)

/
حکاکی های مربع و مستطیلی (جوغن مربعی و مستطیلی) در گنج یابی و دفی…
رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

/
چگونه باید نشانه های دفینه رو رمزگشایی کرد رمزگشایی نشانه دفینه ، بهت…
فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ

فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ

/
فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ چه چیز هایی هست ؟ فرق بین حکاکی ر…
نشانه کشتی در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه کشتی در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه کشتی در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه کشتی…
نشانه رعد و برق در تله گنج و دفینه

نشانه رعد و برق در تله گنج و دفینه

/
نشانه رعد و برق در تله گنج و دفینه به چه شکلی هست نشانه رعد…
نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه پاکت در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه پاکت…

نشانه حلزون

/
نشانه حلزون در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نشانه حلزو…
نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی

نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی

/
نشانه اسب و اسب سوار در گنج یابی و دفینه یابی گمانه اول در …
نشانه پلیکان در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه پلیکان در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه پلیکان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه پلیکان…
نشانه صلیب لنگر در گنج یابی

نشانه صلیب لنگر در گنج یابی

/
نشانه صلیب لنگر در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست نشانه…