نوشته‌ها

نشانه مار در دفینه یابی

حالت نشانه مار در گنج یابی

/
حالت نشانه مار چنبره زده سرش بیرون است اگر سر نشانه مار چ…
نقشه گنج

پازل علائم

/
پازل علائم به چه صورتی است پازل علائم ، عزیزان کار گنج یابی به تمرک…
منطبق نمودن

منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه

/
منطبق نمودن منطقه مورد کاوش با نسخه منطقه مورد کاوش در گنجیابی منطبق ن…
منطبق نمودن

سنگ اسکنه خورده در گنج یابی و دفینه یابی

/
سنگ اسکنه خورده در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ سنگ …