نوشته‌ها

نشانه مثلث سه نقطه

نشانه مثلث سه نقطه

/
نشانه مثلث سه نقطه بیان کننده چیست؟ نشانه مثلث سه نقطه  ، علامت مثلث ها به …
نماد مثلث در گنج یابی

نماد مثلث در گنج یابی

/
گمانه اول در مورد نماد مثلث در گنج یابی نماد مثلث در گنج گما…