نوشته‌ها

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

رمزگشایی دفینه ها و چگونگی آن

/
چگونه باید نشانه های دفینه رو رمزگشایی کرد رمزگشایی نشانه دفینه ، بهت…
نشانه مار در دفینه یابی

حالت نشانه مار در گنج یابی

/
حالت نشانه مار چنبره زده سرش بیرون است اگر سر نشانه مار چ…