نوشته‌ها

مومیایی که جیغ میکشد!

مومیایی که جیغ میکشد!

/
مومیایی که جیغ میکشد! | جسد این مومیایی در سال 1886 کشف شد گفته میشود…