نوشته‌ها

دعا

دعا برای یافتن گنج و دفینه

/
دعا برای یافتن گنج و دفینه به چه صورتی هست دعا درست است، تعجب کردید…