نوشته‌ها

تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی

تفسیر نماد ستاره داوود در گنج یابی

/
اولین استفاده از ستاره پنج پر به پنج هزار سال پیش در بین‌ النهرین…
نشانه ماه

نشانه ماه و ستاره در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه ماه و ستاره در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست 2500  …