نوشته‌ها

کانال های سنگی حکاکی در گنج یابی و دفینه یابی

کانال های سنگی حکاکی در گنج یابی و دفینه یابی

/
نشانه حکاکی کانال یا کانال های سنگی در گنج یابی به چه صورتی هست …