نوشته‌ها

تله در دفینه یابی

تله های مکانیکی در دفینه یابی

/
تله های مکانیکی در دفینه یابی به چه شکلی هستند تله های مکانیکی…
نشانه آب انبار

آب انبار ها در گنج یابی و دفینه یابی

/
آب انبار در گنج یابی ، یکی از جاهایی که برای پنهان کردن دفینه ها…
علم نشانه

علم نشانه و نماد (علم کتیبه)

/
علم نشانه و نماد (علم کتیبه) به چه صورتی هست علم نشانه یک روشی برای ر…